Dentalna fobija i strah od doktora dentalne medicine

Pojam fobija označava iracionalan strah koji nema temelj u realnosti, a toliko je intenzivan da onemogućava normalno funkcioniranje pojedinca. Za razliku od uobičajenog straha koji je uzrokovan potencijalnom ili stvarnom opasnošću, fobija se javlja u određenim situacijama te u prisutnosti nekih predmeta ili osoba koje ne predstavljaju realnu prijetnju. Pacijent koji pati od fobije ne može svoj strah racionalno objasniti i vrlo se teško nosi s njim. Često se događa da okolina nema razumijevanja za pacijenta sa specifičnom fobijom, prvenstveno radi toga što predmet njegove fobije kod ostalih ljudi ne izaziva nikakav strah. Primjerice, kretanje na otvorenom prostoru ili u mnoštvu ljudi za većinu ljudi predstavlja uobičajenu svakodnevnu aktivnost, ali kod ljudi s fobijom ove situacije mogu izazvati enorman strah koji im onemogućava uobičajene aktivnosti.
Stomatološki zahvat pacijenti tradicionalno povezuju s boli i nelagodom, stoga kod većine ljudi postoji blaga averzija od stomatološkog liječenja. Lagana nervoza uzrokovana iščekivanjem eventualne nelagode i boli je normalna i javlja se kod većine ljudi koji se podvrgavaju nekom medicinskom tretmanu. Ipak, neki pojedinci pate od prave dentalne fobije; njihova emocionalna reakcija nije uzrokovana iščekivanjem nelagode ili boli, već sama prisutnost stomatološkog osoblja i instrumenata kod njih uzrokuje ekstreman strah. Kao što je slučaj s ostalim fobijama, taj strah nema temelja u realnosti (nije uzrokovan iščekivanjem boli ili nelagode), već je izazvan samim okruženjem u kojem se osoba nalazi (stomatološka oprema, bijele kute, instrumenti). Budući da takav strah nema racionalnog uzroka, teško ga je suzbiti racionaliziranjem situacije. Za ublažavanje simptoma fobije potrebno je izrazito strpljenje od strane doktora dentalne medicine, ali i pacijenta. Doktor dentalne medicine treba pristupiti pacijentu s razumijevanjem i suosjećanjem, a pacijent treba biti voljan surađivati i truditi se prevladati strah. Ponekad je potrebno više posjeta da bi se uopće počelo sa stomatološkim zahvatima. U prvim posjetima pacijent se samo navikava na stomatološku okolinu i razgovara s doktorom dentalne medicine, a potom se počinje s kratkotrajnim i bezbolnim zahvatima. Svrha ovakvog pristupa je postupno izlaganje pacijenta stresnim podražajima počevši od najblažeg prema jačima. Tako se pacijent postupno desenzibilizira i stječe sposobnost racionalnog suzbijanja straha koji je po svojoj prirodi iracionalan. Nakon određenog broja kratkih posjeta, nakon što pacijent „nauči“ nositi se sa strahom, moguće je poduzeti i zahvate koji izazivaju jači stres, poput davanja injekcije. Broj posjeta i tempo privikavanja na stomatološko liječenje je individualan, a često zahtjeva poprilično vremena te dobru suradnju terapeuta i pacijenta.
Uzrok koji je kod nekog pacijenta doveo do dentalne fobije vrlo je teško pronaći, jer strah koji se javlja kod fobije u pravilu nema objašnjiv i racionalan uzrok. Smatra se da su za razvoj dentalne fobije prvenstveno odgovorna negativna iskustva u djetinjstvu i prihvaćanje negativnih stavova od drugih osoba. To ne znači da će svako dijete koje je bilo izloženo negativnom iskustvu razviti pravu dentalnu fobiju, ali zasigurno će imati povećani rizik od pojave iracionalnog straha, posebice ako se negativna iskustva ponavljaju. Ako uz to od roditelja čuje negativne stavove u vezi stomatološkog liječenja, dijete je predisponirano za razvoj fobije koje će se u budućnosti teško osloboditi. Nepotrebno mistificiranje stomatoloških zahvata također može doprinijeti razvoju fobije i straha u djece, ali i u odraslih. Kratko pojašnjenje predstojećeg zahvata uvelike pomaže pacijentu da se opusti i oslobodi se straha koji nastaje zbog neizvjesnosti. Neki stomatološki zahvati mogu bili nelagodni, a o njihovom tijeku pacijent mora biti informiran kako bi izbjegao iščekivanje koje podiže napetost i strah.
Od dentalne fobije pate djeca, ali i odrasli. Kako se podloga za razvoj fobije stječe u djetinjstvu, vrlo je važno da dijete ima pozitivna iskustva s doktorom dentalne medicine te da bude pošteđeno iznošenja negativnih iskustava. Posebice je nepoželjna praksa nekih roditelja koji dijete „motiviraju“ na održavanje oralne higijene tako da ga zastrašuju stomatološkim zahvatom. Takav pristup je izrazito štetan jer se kod djeteta umjetnim putem stvara negativan stav prema stomatološkom liječenju. Za izgradnju pozitivnog stava bitno je da dijete osobno doživi nekoliko ugodnih iskustava kod doktora dentalne medicine i čuje ohrabrujuće i pozitivne stavove od roditelja i vršnjaka. Samo će na taj način odrasti u dobrog i suradljivog pacijenta koji nema straha od doktora dentalne medicine, a stomatološko liječenje percipira kao normalnu svakodnevnu pojavu.