Doktori dentalne medicine i specijalisti

Razlikujemo opće doktore dentalne medicine te različite specijaliste. Opći doktor dentalne medicine je liječnik kojeg redovito posjećujemo radi pregleda zubi, odnosno kojem se prvom obraćamo za pomoć u slučaju problema sa zubima. On će na temelju razgovora s pacijentom, rendgenske snimke i kliničkog pregleda postaviti dijagnozu i odrediti plan terapije. U najvećem broju slučajeva, opći doktor dentalne medicine će moći samostalno provesti terapiju, a u slučaju da se radi o kompliciranijem problemu kojeg zbog tehnoloških ili drugih ograničenja ne može sam riješiti, uputit će pacijenta specijalistu. Specijalist posjeduje određeno znanje, iskustvo i potrebnu opremu za rješavanje specifičnih i kompliciranijih problema. Primjerice, ako probleme uzrokuje zub koji nije niknuo u usnu šupljinu, opći doktor dentalne medicine najčešće nema potrebnu opremu za izvesti prikladan zahvat.

Stoga će pacijenta uputiti specijalistu oralne kirurgije koji će izvesti mini-operaciju, napraviti otvor na kosti i kroz njega izvaditi problematičan zub. Pri rješavanju nekih problema potrebna je suradnja različitih specijalista. Primjerice, kod postavljanja zubnih implantata surađuju oralni kirurg i stomatološki protetičar. Oralni kirurg postavlja implantat u kost, a protetičar nakon određenog perioda cijeljenja na postavljenom implantatu izrađuje dio koji nadomješta zubnu krunu. Nadalje, u suradnju se može uključiti i parodontolog s ciljem liječenja i održavanja parodontnog tkiva koje je kod implantata osobito osjetljivo i u slučaju slabije higijene podložno upalama. Budući da se složeniji problemi mogu uspješno sanirati jedino interdisciplinarnim pristupom, često je  potrebna suradnja različitih specijalista s općim doktorima dentalne medicine.

Kratki opisi pojedinih specijalista dentalne medicine:

  • Specijalist stomatološke protetike izrađuje, prilagođava i održava protetske nadomjeske. Razlikujemo fiksne i mobilne nadomjeske – fiksni su svi koji su učvršćeni na zube tako da ih pacijent ne može izvaditi (sve vrste krunica, mostova, estetske ljuske), a mobilni se mogu prema potrebi izvaditi iz usta (djelomične i potpune proteze).
  • Specijalist endodoncije bavi se liječenjem bolesti pulpe. Često se za endodontski tretman koristi termin „punjenje kanala“, međutim, taj postupak je samo jedna od faza endodontskog liječenja. Cijelo liječenje obuhvaća uklanjanje bolesne pulpe, mehaničko i kemijsko čišćenje prostora koji je pulpa ispunjavala te punjenje tog prostora umjetnim materijalima. Zube s bolesnom pulpom nužno je pravilno endodontski izliječiti prije nego se na njih postave ispuni, krunice ili most.
  • Specijalist oralne kirurgije izvodi različite operativne zahvate u ustima: vađenja zubi, vađenja zubi koji nisu nikli u usnu šupljinu, operacije cista, operacije vrška korijena (apikotomije). Oralni kirurg obavlja operacije u ustima i treba ga razlikovati od maksilofacijalnog kirurga u čiju domenu spadaju operacije na licu i vratu (operacije tumora, estetske korekcije nosa i uši, operacije većih deformiteta čeljusti, zatvaranje rascjepa usne i nepca).
  • Specijalist parodontologije liječi bolesti tkiva koja se nalaze oko zuba – gingivu, parodontni ligament i alveolarnu kost. Zahvati koji spadaju u područje parodontologije su čišćenje zubnih korjenova od tvrdih naslaga (kamenca), operacije na gingivi (preoblikovanje gingive zbog estetike), a u novije vrijeme i poticanje regeneracije oštećenog parodontnog ligamenta i kosti. Parodontološka priprema nužna je prije bilo kojeg složenijeg fiksnog protetskog ili kombiniranog (fiksnog i mobilnog) protetskog rada.
  • Specijalist oralne medicine bavi se dijagnostikom i terapijom bolesti sluznice usne šupljine. Na sluznici usne šupljine često se pojavljuju različite promjene, a velik broj njih ne uzrokuje nikakve smetnje, pa ih pacijenti ne prepoznaju i ne javljaju se doktoru dentalne medicine. Bolesti sluznice usne šupljine mogu biti posljedica infekcije, imunoloških poremećaja, poremećaja prehrane, a posebno su mnogobrojne promjene koje su rezultat bolesti drugih organskih sustava. Sve bolesti sluznice usne šupljine potrebno je pravodobno prepoznati jer rano postavljanje dijagnoze omogućuje pravodobno liječenje bolesti čiji je uzrok često izvan same usne šupljine.
  • Specijalist dječje dentalne medicine bavi se specifičnostima terapije zubi u djece. Terapija zubi kod djece ponešto se razlikuje od one u odraslih zbog činjenice da se izvodi u mliječnoj i mješovitoj denticiji. To znači da se terapijski postupci koji se izvode na trajnim zubima odraslih razlikuju od postupaka koji se primjenjuju za mliječne zube, odnosno mlade trajne zube kod djece. Daljnja posebnost u radu s djecom nastaje zbog problema smanjene suradljivosti kod djece, zbog čega je potrebno strpljenje i psihološki pristup.
  • Specijalist ortodoncije bavi se ispravljanjem nepravilnog položaja zubi. Ortodont pomoću različitih naprava, takozvanih „aparatića“ pomiče zube da bi ih doveo u ispravan položaj. Ortodontska terapija traje kroz duže vremensko razdoblje (nekoliko godina), stoga je pacijentova suradnja i redovitost dolazaka na preglede od izuzetne važnosti za uspjeh. Ortodontska terapija najčešće se provodi u djece i adolescenata, međutim moguća je i u bilo kojoj drugoj životnoj dobi.