Fiksni nadomjesci

 

U fiksne nadomjeske ubrajaju se krunice, mostovi i estetske ljuske.

Krunice

Krunica je nadomjestak koji se izrađuje na jednom zubu i najčešće pokriva cijelu njegovu krunu. Postoje i djelomične krunice koje pokrivaju samo dio krune zuba, ali se zbog složene izrade i lošijih svojstava rijetko koriste. Krunica se najčešće izrađuje na zubima koji su teško oštećeni karijesom ili traumom, zbog čega je potrebno nadomjestiti velike defekte zubne krune. Također se može izraditi i zbog estetskih zahtjeva, u tom se slučaju izrađuje na prednjim zubima u svrhu poboljšanja oblika ili boje zuba. Nadalje, zbog oštećenja cakline u području zubnog vrata i izloženosti dentina, zub može biti preosjetljiv na toplo, hladno ili slatko. Prekrivanjem zuba krunicom zaštićuje se ogoljeli dentin od utjecaja iz usne šupljine i preosjetljivost nestaje.

Krunice mogu biti dio mosta, takve krunice predstavljaju tzv. sidra mosta, a zubi na koji se postavljaju nazivaju se zubi nosači. One ispunjavaju sve funkcije kao i samostalne krunice – nadomještaju oštećenja, osiguravaju estetiku i štite zub, a uz to dodatno služe za pričvršćivanje mosta za zube nosače.

Priprema zuba – brušenje za krunicu

Prije izrade krunice potrebno je restaurirati veće defekte zubne krune i potom izbrusiti sve površine zuba. Brušenjem se sa svih ploha zuba odstranjuje sloj tvrdog zubnog tkiva i zub se preoblikuje tako da ima lagano zakošene (skoro paralelne) plohe na koje će se poput košuljice navući krunica. Opseg brušenja ovisi o izabranom materijalu i vrsti krunica – neke vrste krunica i određeni materijali zahtijevaju veću debljinu pa je za njih potrebno zub opsežnije izbrusiti.

zub izbrušen za krunicu

zub izbrušen za krunicu

Brušenje zuba može biti bolno, jer se prilikom zahvata odstrani caklina i izloži dentin. Brušenjem dentina otvaraju se dentinski kanalići i podražuju živci na krajevima kanalića što može biti prilično bolno. S druge strane, ako se radi o zubima koji su pretrpjeli višestruka oštećenja, zubima starijih osoba ili endodontski liječenim zubima, brušenje može biti potpuno bezbolno. Višestruko oštećeni zubi kao i zubi starijih ljudi imaju sužene ili zatvorene dentinske kanaliće i zbog toga su slabije osjetljivi ili neosjetljivi na mehanički podražaj pri brušenju. Endodontski liječenim zubima uklonjena je pulpa, a time i živčani

Bol pri brušenju uspješno se sprječava lokalnom anestezijom, ali se može javiti prestankom djelovanja anestezije – kad pacijent ode kući. Kod izbrušenih zubi dentinski kanalići su otvoreni i izloženi utjecajima iz usne šupljine koji uzrokuju bolne podražaje. Bol se javlja pri konzumaciji hladnih, toplih ili slatkih jela i pića te pri mehaničkom struganju zuba. Intenzitet boli može biti različit, ovisno o dubini brušenja, odnosno stanju dentinskih kanalića. Jače bole zubi koji su opsežnije izbrušeni, odnosno zubi mlađih osoba koji prethodno nisu bili značajnije oštećeni. Zubi starijih ljudi i zubi koji su već bili oštećeni karijesom puno su slabije osjetljivi jer su kod njih djelovanjem prirodnog obrambenog mehanizma dentinski kanalići suženi ili potpuno zatvoreni.

Budući da je za izradu krunice potrebno određeno vrijeme, između brušenja zuba i postavljanja krunice pacijent ima izbrušene zube koji djeluju neestetski i mogu biti bolno osjetljivi. Bolnost izbrušenih zubi za vrijeme izrade krunice može se izbjeći na više načina. Najjednostavniji način je premazivanje zuba lakovima koji zabrtve dentinske kanaliće i sprječavaju nastanak bolnog podražaja. Iako je ova metoda brza i jednostavna, kratkog je vijeka trajanja jer se lak brzo skine s površine zuba, a osim toga ne rješava niti problem estetike. Stoga je bolje rješenje izrada privremenih krunica koje uz trajnu zaštitu od osjetljivosti osiguravaju i zadovoljavajuću estetiku.

zubi izbrušeni za krunicu

zubi izbrušeni za krunicu

zubi izbrušeni za krunicu

zubi izbrušeni za krunicu

Privremene krunice su nadomjesci koji se postavljaju na izbrušene zube do izrade konačnog nadomjeska. Privremeni nadomjestak nalikuje konačnom nadomjesku, ali ima slabiju estetiku, lošije je prilagođen zubima i kraćeg je vijeka trajanja. Naime, za izradu preciznog nadomjestka od kvalitetnog materijala potreban je veći broj faza i duže vrijeme. Pri izradi privremenog nadomjestka koriste se materijali i tehnike koje ne zahtijevaju toliko velik broj faza (najčešće se izradi u samo jednoj fazi, neposredno nakon brušenja), što rezultira slabije prilagođenim nadomjeskom niže kvalitete i trajnosti. Svrha ovog nadomjestka je da za vrijeme izrade konačnog nadomjestka zaštiti izbrušene zube i osigura estetiku. Zbog manje mehaničke otpornosti, privremeni nadomjestak se može oštetiti ili puknuti, a zbog svojstava materijala on nakon dužeg nošenja izgubi estetsku vrijednost, promijeni boju i deformira se. Tada ga je potrebno zamijeniti novim privremenim nadomjeskom koji će štititi izbrušene zube do završetka konačnog nadomjeska.

Nadogradnje

nadogradnja na zubu

nadogradnja na zubu

Da bi se krunica mogla učvrstiti na zub, potrebne su dovoljne dimenzije zubne krune. Ako su zbog oštećenja dimenzije krune premale, u nekim se slučajevima ona može nadograditi restaurativnim materijalima do oblika potrebnog za izradu krunice. Ako nedostaje veći dio krune ili čak cijela kruna, a korijen zuba ima zdrav parodont, može se na zubu napraviti nadogradnja.

Nadogradnja je protetski rad kojim se nadomješta dio krune zuba i ona se dovodi u oblik pogodan za izradu krunice. Nadogradnje se uvijek izrađuju na endodontski liječenim zubima.Naime, zub koji je toliko oštećen da mu je potrebna nadogradnja, ima bolesnu ili nekrotičnu pulpu koju je potrebno u cijelosti ukloniti, a prostor pulpe ispuniti umjetnim materijalima.

nadogradnje na zubima

nadogradnje na zubima

Nakon završenog endodontskog liječenja, izrađuje se nadogradnja koja se svojim intrakanalnim dijelom učvršćuje u korijenski kanal, a vanjskim dijelom nadomješta izgubljeni dio krune zuba. Zub na koji je postavljena nadogradnja izgleda poput zuba izbrušenog za krunicu. Nakon što se nadogradnja cementira u korijenski kanal, na nadograđenom se zubu na uobičajen način izrađuje krunica.

Materijali za izradu krunica

Za izradu krunica postoji mnogo različitih materijala i tehnika, a s obzirom na materijal od kojeg su izrađene, krunice se mogu pojednostavljeno podijeliti na:

  1. metalne krunice
  2. metal-keramičke krunice
  3. potpuno keramičke krunice
  4. fasetirane krunice.

Metalne krunice su u potpunosti izrađene od metala. Koriste se slitine plemenitih metala: zlata, platine, srebra i paladija te neplemenitih metala: kobalta, nikla i kroma. Ove krunice su boje metala i stoga neestetske, pa se koriste samo u predjelima zubnog luka koji nisu vidljivi pri govoru ili smijanju. U prošlosti su se zlatne krunice izrađivale i u vidljivom predjelu zubnog luka, ali iz drugih razloga – nošenje zlatnog zuba bio je simbol bogatstva i moći. Metalne krunice mogu biti vrlo male debljine, što omogućava poštedno brušenje bez uklanjanja veće količine tvrdih zubnih tkiva. Uz ovo dobro svojstvo, prednost im je i izrazita otpornost na djelovanje žvačnih sila i najveća trajnost od svih ostalih vrsta krunica.

metalna (zlatna) krunica

metalna (zlatna) krunica

metalna (zlatna) krunica 2

metalna (zlatna) krunica 2

metal keramičke krunice

metal keramičke krunice

Metal-keramičke kruniceizrađene su od kombinacije metala i keramike. Jezgra krunice izrađena je od metala i daje joj daje čvrstoću i otpornost na opterećenja, a keramika sa svih strana obavija jezgru i osigurava estetiku. Ove krunice su u potpunosti estetske jer je pažljivim nanošenjem slojeva keramike prilikom izrade krunice u zubotehničkom laboratoriju moguće prilično vjerno imitirati izgled prirodnog zuba. Zbog dobrih estetskih svojstava izrađuju se i za prednje i za stražnje zube. Debljina metal-keramičke krunice mora biti nešto veća od metalne krunice pa je stoga potrebno i opsežnije brušenje zuba. Budući da je keramika krhki materijal, ona može puknuti pri zagrizu u tvrdi predmet ili pod utjecajem vrlo velikih sila. Sile koje su dovoljno velike za pucanje keramike ne nastaju pri normalnom žvakanju, već kod pacijenata koji imaju naviku noćnog stiskanja i škripanja zubima (bruksizam). Pacijenti koji pate od bruksizma imaju povećan rizik od oštećenja i loma keramike.

Potpuno keramičke krunice nastale su razvojem novih keramičkih materijala koji su dovoljno čvrsti da zamijene metalnu jezgru. Ove krunice su u potpunosti izrađene od keramike i estetski su superiorne svim ostalim vrstama krunica. Naime, unatoč prilično dobrim estetskim svojstvima metal-keramičkih krunica, kod njih se javlja problem prosijavanja metalne jezgre na mjestima gdje je keramika tanka – najčešće na zubnom vratu. Kod potpuno keramičkih krunica jezgra je izrađena od keramike koja ima optička svojstva slična okolnim zubnim tkivima pa zajedno s površinskim materijalom idealno oponaša izgled zdravog zuba. Ove krunice su prilično skupe, a najčešće se izrađuju za prednje zube na kojima je presudna besprijekorna estetika. Imaju nešto slabija mehanička svojstva i manju otpornost na lom, iako najnoviji (i najskuplji) materijali pokazuju značajno poboljšana svojstva od nekadašnjih potpuno keramičkih krunica. Poput metal-keramičkih krunica, i ove krunice su osjetljive na ekstremno velike sile koje se razvijaju pri bruksizmu pa ih treba izbjegavati kod pacijenata koji noću stišću i škripe zubima.

potpuno keramičke krunice od cirkonij-oksidne keramike postavljene na zube

potpuno keramičke krunice od cirkonij-oksidne keramike postavljene na zube

potpuno keramičke krunice

potpuno keramičke krunice

Fasetirane krunice su u osnovi metalne krunice koje s vanjske (vidljive) strane imaju estetsku fasetu od polimernog materijala koja imitira izgled prirodnog zuba. Sve ostale plohe krunice su od metala i nisu pokrivene estetskim materijalom, zbog čega ove krunice imaju manju estetsku vrijednost. Uz to, polimerni materijal s vremenom mijenja boju, a zbog slabe veze s metalom često se odvaja od krunice i ispada. Polimernom fasetom nije moguće postići tako dobre estetske rezultate kao primjenom keramike (kod metal-keramičke ili potpuno keramičke krunice). Prednost fasetiranih krunica je njihova niža cijena u odnosu na ostale estetske krunice. U prošlosti su se više primjenjivale, a danas ih zbog bolje estetike i veće trajnosti sve više zamjenjuju metal-keramičke i potpuno keramičke krunice.

Posebne vrste krunica

Uz uobičajene krunice postoje i posebne modificirane vrste krunica koje služe za specifične namjene. Najčešće se koriste modificirane krunice s etečmenom i teleskopske krunice.

krunica s etečmenom

krunica s etečmenom

Krunice s etečmenom su metal-keramičke ili fasetirane krunice sa spojkom (etečmen, engl. attachment) koja služi za pričvršćivanje mobilne proteze. Koriste se za kombinirane fiksno- i mobilno-protetske sanacije, pri čemu se dio izgubljenih zubi nadoknađuje mostom, a dio djelomičnom protezom. Most se cementiranjem trajno učvršćuje na zube, a u svojem sastavu ima krunice s etečmenima. Etečmen na krunici predstavlja matricu odgovarajućoj patrici na mobilnoj protezi. Postavljanjem proteze u usta, patrica ulazi u matricu i na taj način etečmen povezuje most s djelomičnom protezom. Ovakvim povezivanjem postiže se učvršćivanje i stabilizacija proteze pri govoru i žvakanju.

Teleskopske krunicepredstavljaju par krunica koje poput teleskopa precizno naliježu jedna unutar druge. Unutarnja krunica je trajno cementirana na zub, a vanjska je dio mobilne proteze.

sustav teleskopskih krunica - unutarnje krunice cementirane su na zube, a vanjske krunice su dio proteze

sustav teleskopskih krunica – unutarnje krunice cementirane su na zube, a vanjske krunice su dio proteze

Postavljanjem proteze na njezino ležište, krunica u protezi (vanjska) tijesno naliježe na krunicu cementiranu na zube (unutarnja) i na taj način stabilizira protezu i prenosi dio žvačnog tlaka na preostalezube. Unutarnja krunica je potpuna metalna krunica posebnog oblika (valjkastog ili zašiljenog), a vanjska je estetska i uklapa se u izgled ostalih zubi u protezi. Izrada teleskopske krunice zahtjeva najopsežnije brušenje zuba od svih ostalih vrsta krunica, iz razloga što je potrebno ukloniti razmjerno puno tvrdog zubnog tkiva da bi se stvorio dovoljan prostor za obje krunice teleskopskog sustava.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.7/5 (19 votes cast)

Fiksni nadomjesci, 3.7 out of 5 based on 19 ratings

Kategorija : Fiksna Protetika

Vezane Vijesti

Podijeli!