Građa parodonta

Parodontom se nazivaju tkiva koja okružuju zub i sudjeluju u njegovom učvršćivanju unutar alveole. Parodont se sastoji od četiri glavna tkiva: alveolarne kosti, cementa, parodontnog ligamenta i gingive. Svako od tih tkiva ima specifičnu ulogu u podupiranju zuba:

– alveolarna kost tvori zubne čašice (alveole) koje su ležišta za zubne korijene
– cement prekriva površinu zubnog korijena i omogućuje učvršćivanje parodontnih vlakana uz korijen
– parodontni ligament ispunjava prostor između zubnog korijena i alveole, u njemu su smještena vlakna koja čvrsto povezuju korijen s alveolnom kosti i prenose žvačna opterećenja na kost
– gingiva je meko tkivo koje pokriva prethodne tri strukture i štiti ih od oštećenja

U normalnom uvjetima, zdrav parodont omogućava da se sa zuba na kost prenose vrlo velike žvačne sile, a da pritom sva tkiva ostanu neoštećena. S druge strane, radi se o složenom sustavu osjetljivom na upalne promjene koje mogu dovesti do nepovratnih oštećenja.