Incizija i drenaža apscesa

Incizija podrazumijeva postupak zarezivanja sluznice ili kože čime se stvara otvor koji služi za istjecanje gnoja. Zahvat spada u domenu oralne kirurgije, ali se manje incizije često provode i ambulantno. Incizija se provodi uvijek kada je u tkivu prisutna lokalizirana nakupina gnoja (apsces) koji se ne može drugim putem isprazniti. Apscesi u oralnom području najčešće su uzrokovani bakterijama iz odumrle zubne pulpe. Infekcija počinje unutar pulpnog prostora, a kroz otvor na vršku korijena prodire u parodontno tkivo gdje djelovanjem bakterija počinje stvaranje gnoja.

Napredovanjem infekcije stvara se sve više gnoja koji se najčešće ne može isprazniti kroz normalne anatomske strukture pa ostaje zarobljen unutar mekih tkiva. Kako se nakupina gnoja povećava, oteklina sve više raste i širi se u smjeru najmanjeg otpora okolnih tkiva. Položaj otekline i smjer njezina širenja ovise o odnosu vrška korijena zuba uzročnika prema okolnim strukturama.
Ovisno o smjeru širenja, oteklina se može pojaviti u prostoru usne šupljine (tzv. intraoralna) ili izvan usne šupljine, u prostoru lica (tzv. ekstraoralna). Kod intraoralnih nakupina gnoj se nalazi ispod oralne sluznice, a kod ekstraoralnih u potkožnom tkivu lica. U oba se slučaja nakupina gnoja ne može spontano isprazniti, stoga je potrebno otjecanje gnoja omogućiti zarezivanjem sluznice ili kože. Na taj se način kirurškim putem stvara umjetni kanal za istjecanje gnoja, a u njega se postavlja dren koji će tijekom nekoliko dana osigurati nesmetanu drenažu.

Najveći dio gnoja istječe neposredno nakon učinjene incizije, a ostatak se isprazni tijekom nekoliko dana. Nakon potpune drenaže gnojnog sadržaja, rez stvoren incizijom se sašije ili zacijeli spontano. Kod velikih i proširenih gnojnih upala može se dodatno primijeniti i antibiotska terapija. Izrazito veliki apscesi koji prijete širenjem u prostore vrata i medijastinuma zahtijevaju hitnu kiruršku intervenciju u bolničkim uvjetima i hospitalizaciju nakon zahvata.