Laseri u dentalnoj medicini

Primjena lasera u dentalnoj medicini započela je prije tridesetak godina – prvi laseri razvijeni su za uklanjanje oboljelih tvrdih zubnih tkiva prije izrade ispuna, a postupno su razvijeni sustavi za raznovrsne namjene, od dijagnostičkih postupaka do složenih operativnih zahvata. Zbog širokih mogućnosti primjene i brzog razvoja, laserska tehnologija vrlo je perspektivna u budućnosti dentalne medicine. Ipak, svaka tehnologija (a posebice one novije) ima svoje nedostatke i ograničenja koja je potrebno prevladati dugogodišnjom primjenom i usavršavanjem kako bi se naposljetku razvila do standardnog postupka i zamijenila neke postojeće tehnologije. Upravo ovo dovodi do najvećih zabluda u vezi korištenja lasera u dentalnoj medicini – često je slučaj da poruke koje su prvenstveno marketinškog, a nimalo stručnog, karaktera oblikuju percepciju i očekivanja pacijenata. Takve poruke predstavljaju lasere kao revolucionarno novo sredstvo koje će iz korijena promijeniti dentalnu medicinu, omogućiti potpuno bezbolne tretmane i ukloniti potrebu za konvencionalnim „bušilicama“.

Ovakav nerealni i pomalo obmanjujući oblik marketinga ponekad ide toliko daleko da se pacijentima preporuča da umjesto doktora dentalne medicine koji u svojoj praksi koristi „obične bušilice“ potraže doktora koji koristi lasere. U gomili nejasnih i nerijetko polu-istinitih marketinških poruka, pacijentu se teško snaći i procijeniti relevantnost informacija o dentalnim laserima. Stoga je važno shvatiti da današnji laseri u ordinaciji dentalne medicine nisu svemoguće sredstvo za liječenje svih zamislivih bolesti, već samo korisni novitet koji (kao i svaka druga medicinska tehnologija) ima svoje prednosti i nedostatke. Također je važno napomenuti da su laseri na današnjem stupnju razvoja uglavnom pomoćno terapijsko sredstvo koje se koristi samo kao nadopuna konvencionalnim „bušilicama“ i tek ih u iznimnim situacijama može potpuno zamijeniti.
Dijagnostika karijesa

Laserski uređaji za dijagnostiku karijesa mogu pomoći u detektiranju ranih karijesnih lezija na mjestima koja nisu dostupna vizualnom pregledu. Uređaji koriste fenomen fluorescencije – pojave pri kojoj površina obasjana svjetlom određene valne duljine emitira svjetlost drukčije valne duljine od izvorne svjetlosti. Valna duljina emitirane svjetlosti ovisna je promjenama u kemijskom sastavu, a karijesna lezija već u vrlo ranoj fazi dovodi do promjena u strukturi zubnih tkiva. Stoga karijesno promijenjeno zubno tkivo emitira svjetlost u drukčijem dijelu spektra nego zdravo, što raspoznaje senzor uređaja i daje informaciju o postojanju karijesa. Uređaj zapravo daje numerički podatak koji predstavlja moguću promjenu u sastavu zubnih tkiva, a na doktoru dentalne medicine je da taj podatak interpretira kao karijesnu promjenu. Kao i sve druge dijagnostičke metode, uređaji za lasersku detekciju karijesa nemaju stopostotnu preciznost, ali su vrlo korisno pomoćno sredstvo za pronalaženje skrivenog karijesa u vrlo ranoj fazi. Zbog relativno visoke cijene danas se prilično rijetko koriste, a pri dijagnostici početnog karijesa zamjenjuju ih klasične metode – rendgenske snimke s ugrizom u traku i vizualni pregled.
Dijagnostika bolesti zubne pulpe
Promjene zubne pulpe može biti vrlo teško precizno odrediti jer se često mogu pojaviti lažno pozitivni i lažno negativni rezultati. Razmjerno pouzdanu informaciju o stanju zubne pulpe daje nam tzv. laserska Doppler flowmetrija – tehnika koja omogućuje mjerenje protoka krvi kroz zubnu pulpu pomoću Dopplerovog efekta. Svjetlost koja se odbija od krvnih žila u pulpi i vraća u uređaj ima promijenjenu valnu duljinu ovisno o brzini protoka krvi. Stoga ovi uređaji omogućuju relativno precizno mjerenje prokrvljenosti koja je glavni pokazatelj zdravlja, odnosno patoloških promjena zubne pulpe. Danas se zbog visoke cijene koriste vrlo rijetko, uglavnom u istraživačke svrhe.
Dijagnostika prekanceroza oralne sluznice

Laserski uređaji za dijagnostiku prekancerozafunkcioniraju na sličnom principu kao i oni za detekciju karijesa – detekcijom promjena u fluorescenciji. Područja sluznice koja sadržavaju atipične stanice emitiraju svjetlost različite valne duljine od zdrave sluznice, što se raspoznaje preciznim detektorom uređaja. Iako zbog visoke cijene još uvijek nisu ušli u širu primjenu, daljnji razvoj ovih uređaja trebao bi doprinijeti ranoj dijagnostici prekanceroza koja je ključna za pravovremeno liječenje.
Biostimulirijući laseri za terapiju mehkiv tkiva
Posebna vrsta lasera emitira svjetlost male energije koja se pokazala učinkovitim u liječenju ili ubrzavanju oporavka od različitih promjena. Mehanizam djelovanja nije u potpunosti razjašnjen, ali učinak se vjerojatno ostvaruje povećanjem prokrvljenosti tretiranog područja i stimulacijom imunosnog odgovora te smanjenjem osjetljivosti živčanih završetaka za osjet boli. Ovim laserima se mogu ublažavati i liječiti postoperativna bol,neuralgije i drugi bolni sindromi u području usta i lica, ubrzati cijeljenje rana, smanjiti ožiljke i hematome, a koristan učinak imaju i u liječenju infekcije virusom herpes simplex.
Laseri za operativne zahvate na mekim tkivima

Laseri veće snage mogu zamijeniti klasične skalpele pri izvođenju kirurških zahvata na sluznici. Laserska zraka omogućava precizno rezanje tkiva bez opasnosti od oštećenja dubljih struktura, a uz to osigurava smanjeno krvarenje i bolju preglednost operacijskog polja. Zbog smanjenog krvarenja ponekad nije potrebno šivanje rane, a zarastanje manjih rana je brže nego u slučaju operacije klasičnim instrumentima. Laseri se mogu koristiti za gotovo sve kirurške zahvate na sluznici: operacije gingive pri parodontološkoj obradi, estetske zahvate na gingivi (gingivoplastika, oblikovanje pričvrsne gingive), frenulektomije, biopsije i ekscizije sluzničnih promjena, uklanjanje hiperplastičnih tkiva, incizije apscesa te za spajanje rubova rane što u određenim slučajevima može zamijeniti šivanje rane kirurškim koncem. Zbog visoke cijene još se uvijek rijetko upotrebljavaju, posebice stoga što je sve navedene zahvate moguće izvesti konvencionalnim instrumentima po višestruko nižoj cijeni. Daljnjim razvojem i snižavanjem cijene laserski uređaji će postajati sve više zastupljeni u kirurgiji
Laseri za operativne zahvate na tvrdim tkivima (zubi, kosti)
Valna duljina i intenzitet laserske zrake mogu se prilagoditi za obavljanje operativnih zahvata na tvrdim zubnim tkivima i kosti. Takvi uređaji mogu se koristiti za uklanjanje tvrdih zubnih tkiva zahvaćenih karijesom te za alveotomije i apicektomije. Uklanjanje karijesa laserom umjesto konvencionalnim rotirajućim instrumentom („bušilicom“) može biti ugodnije iskustvo za pacijenta jer laser ne proizvodi neugodne zvukove ni vibracije, a zahvat je često manje bolan. Stoga je ponekad moguće izvesti potpuno bezbolan zahvat bez primjene lokalne anestezije. Nažalost, liječenje karijesa laserom je uglavnom ograničeno na male preparacije (koje su većinom bezbolne i kad se izvode konvencionalnim instrumentima), dok je za opsežnije preparacije potrebna anestezija ili ih pak uopće nije moguće izvesti laserom. Primjena lasera u terapiji karijesa kod pacijenata izaziva najviše zabuna, za što su najčešće zaslužne neistinite marketinške poruke i senzacionalistički napisi u raznim medijima. Takvi nepouzdani izvori barataju neprovjerenim informacijama i uvjetuju da pacijent razvije nerealna očekivanja. „Potpuno bezbolna terapija laserom bez potrebe za injekcijom“, „popravak zuba laserom bez brušenja“ mogući su jedino ukoliko se radi o maloj karijesnoj leziji kod koje nije potrebna opsežna preparacija. U svim drugim slučajevima potrebno je koristiti konvencionalne instrumente i/ili primijeniti anesteziju.
Laseri za izbjeljivanje zubi

„Lasersko izbjeljivanje“ još je jedan primjer tretmana koji je općenito pogrešno shvaćen zahvaljujući polu-istinitim marketinškim porukama. Kao i svaka druga tehnika izbjeljivanja zubi, pri ovom se izbjeljivanju koristi preparat na temelju nekog oksidirajućeg sredstva (najčešće vodikov peroksid) koji se pri aplikaciji mora aktivirati. Termin „lasersko izbjeljivanje“ nastao je iz razloga što se aktivacija preparata se postiže laserom. Dakle, laser nipošto ne izbjeljuje zube, već samo služi da bi potaknuo kemijsku reakciju u preparatu za izbjeljivanje. Ista reakcija može biti potaknuta običnim plavim svjetlom ili pak miješanjem dvaju komponenata preparata, što ovisi o pojedinom sustavu izbjeljivanja. Uz to, ne postoje dokazi da se laserskom aktivacijom postižu bolji rezultati od drugih metoda aktivacije. Stoga laserska aktivacija (nepotrebno) poskupljuje cijeli postupak koji se jednako učinkovito, a znatno jeftinije može izvesti kemijski aktiviranim preparatima.

Zaključno, dentalni laseri predstavljaju relativno „mladu“ tehnologiju koja se intenzivno razvija i zasigurno ima svoje mjesto u budućnosti dentalne medicine. Trenutno najveću prepreku široj primjeni predstavlja vrlo visoka cijena i relativno ograničeno područje primjene. Stoga su konvencionalni rotirajući instrumenti još uvijek nezamjenjivi u većini terapijskih postupaka, ali to ne znači da se situacija neće promijeniti tijekom idućih nekoliko desetljeća. Daljnjim usavršavanjem i snižavanjem cijene laseri će postati ravnopravni uređaji u svakoj ordinaciji dentalne medicine.