Liječenje pulpitisa

Reverzibilne upale pulpe liječe se odstranjivanjem podražaja koji je uzrokovao upalu, a pulpa se spontano vraća u prijašnje (zdravo) stanje. Nažalost, pacijenti se često javljaju tek u fazi kada je upala toliko uznapredovala da se pulpa više ne može spontano oporaviti. Takvo stanje naziva se ireverzibilni pulpitis, a jedini način liječenja je potpuno uklanjanje oboljele pulpe.
Zub s pulpitisom je vrlo bolan, a uzrok boli je povišeni tlak u pulpnom prostoru koji je posljedica upale. Liječenje pulpitisa počinje tzv. trepanacijom zuba, postupkom kojim se u kruni zuba izrađuje otvor prema pulpnoj komorici. Oblikovanjem tog otvora i istjecanjem tekućine ili gnoja iz pulpnog prostora tlak se smanjuje i bol naglo prestaje. Liječenje zuba nastavlja se uklanjanjem ostataka pulpe i bakterija iz pulpnog prostora.
Pulpna se komorica čisti relativno brzo i jednostavno, običnim svrdlima za „brušenje“ zuba, a korijenski kanali se čiste posebno oblikovanim instrumentima, tzv. endodontskim iglicama. „Iglice“ su instrumenti s oštrim navojima kojima se struže po stjenkama korijenskih kanala i odstranjuje ostatke pulpe te ostale materijale kontaminirane bakterijama. Ovaj zahvat je prilično zahtjevan i dugotrajan, a kod zubi s više korijenskih kanala može potrajati i nekoliko sati. Kod kompliciranijih slučajeva potrebno je čišćenje i oblikovanje korijenskih kanala obaviti u nekoliko posjeta. Između posjeta se mogu u pulpnu komoricu postaviti dezinficirajuća sredstva koja se u slijedećem posjetu odstranjuju. Cjelokupan postupak može biti vremenski zahtjevan i naporan. Međutim, važno je da pacijent ima strpljenja i shvati da je temeljito čišćenje svih pulpnih prostora ključno za uspjeh terapije.
Endodontska terapija može biti prilično kratkotrajna i jednostavna, ali često je komplicirana i dugotrajna. Teško je unaprijed procijeniti koliko će pojedini zahvat trajati, jer se tek tijekom zahvata uočavaju anatomske posebnosti koje otežavaju čišćenje i oblikovanje kanala. Općenito je zahvat teži i zahtjevniji kod zubi koji su prethodno bili jače oštećeni karijesom te kod starijih osoba. U oba su slučaja korijenski kanali uži pa ih je teže temeljito očistiti i oblikovati. Također je endodontska terapija dugotrajnija kod kutnjaka, budući da oni imaju tri ili više korijenskih kanala koji mogu biti vrlo nepravilni i zavijeni, a time i zahtjevniji za obradu.
Nakon čišćenja i oblikovanja korijenskih kanala potrebno ih je ispuniti i dobro zabrtviti posebnim materijalima. Naime, u kanalima uvijek zaostane mala količina bakterija ili iritirajućih tvari koje bi ponovno mogle uzrokovati upalu oko vrška korijena. Dobrim brtvljenjem ih se ograničava na prostor korijenskih kanala i onemogućava „curenje“ u parodont gdje bi mogle izazvati upalu.
Po završetku ispuna korijenskog kanala, na otvor u kruni se postavlja uobičajeni ispun od kompozita, staklenog ionomera ili amalgama. Ako je veći dio krune oštećen karijesom tako da izrada ispuna nije moguća, postavlja se nadogradnja i na nju krunica.
Liječenje nekroze pulpe
Kod nekroze pulpe simptomi su znatno slabije izraženi, a često mogu izostati. Javlja se periapikalna upala koja može biti različitog intenziteta – od slabe koja uzrokuje blagu osjetljivost zuba prilikom žvakanja do jake koja se manifestira gnojnom upalom, apscesom i vidljivom oteklinom. U svakom slučaju, zub s odumrlom pulpom potrebno je endodontski liječiti. Nakon odstranjenja ostataka odumrle pulpe koji su inficirani bakterijama i prikladnog ispuna korijenskih kanala, periapikalna upala će se povući i osjetljivost će prestati.