Mehaničke ozljede oralne sluznice

Mehaničke ozljede sluznice nastaju relativno često, uzrokuju blagu nelagodu i brzo zacjeljuju. Najuobičajeniji uzrok je ugriz tijekom žvakanja. Ugrizi u obraz događaju se praktički kod svih ljudi, a češći su u slučaju nepravilnog položaja stražnjih zubi, osobito umnjaka. Oni prilikom žvakanja češće zahvaćaju oralnu sluznicu i uzrokuju mehaničke ozljede nego što to čine zubi koji su pravilno postavljeni. Ozljeda se pojavljuje kao ranica koja slabo krvari, a zacjeljuje u roku od nekoliko dana. Većim ozljedama potrebno je nešto duže vrijeme cijeljenja, ali i one zarastaju unutar tjedan dana. Ranice na sluznici općenito cijele znatno brže od ranica istih dimenzija na koži jer sluznica ima veću sposobnost regeneracije od kože. Uz ranice se može pri ugrizu pojaviti i mali krvni podljev tamnoplave do crne boje. S vremenom, podljev mijenja boju u smeđu, žutu i zelenu, a resorbira se unutar tjedan dana.

Uz ugriz, mehaničku traumu sluznice mogu uzrokovati i oštri rubovi zuba ili ispuna. Vrlo oštri rubovi mogu nastati odlamanjem dijela zubne krune ili lomom dijela ispuna. Takvi rubovi struganjem po oralnoj sluznici uzrokuju iritaciju, bol i ranice. Ranice nastale oštrim rubovima zuba otežano cijele jer je ozlijeđeni dio sluznice opetovano izložen mehaničkoj iritaciji. Oštre rubove ispuna je potrebno zagladiti i polirati, a oštećenje krune sanirati izradom novog ispuna ili protetskog nadomjeska.

Kod korisnika mobilnih protetskih nadomjestaka, ozljedu sluznice može uzrokovati baza proteze ili neki od elemenata za stabilizaciju. Starenjem se resorbira i preoblikuje koštana podloga na kojoj leži proteza, a posljedica je sve slabije prilijeganje proteze na koštanom ležištu.

Takva se proteza pri žvakanju pomiče i svojim rubovima može ozlijediti sluznicu. Ovo je vrlo uobičajena pojava i javlja se kod gotovo svake proteze nakon nekoliko godina. Rješenje je podlaganje proteze – jednostavan postupak kojim se baza proteze prilagodi promijenjenom ležištu u ustima pacijenta. Boljom adaptacijom na koštano ležište, proteza postaje stabilnija i prestaje ozljeđivati sluznicu. Uz pomičnost baze, sluznicu mogu traumatizirati i razni retencijski elementi mobilnog nadomjeska – kvačice, etečmeni i upirači mogu s vremenom izgubiti svoju poziciju i doći u kontakt s oralnom sluznicom. Dodatno, kod starih se proteza metalni elementi (osobito kvačice) mogu slomiti, pri čemu nastaju oštri rubovi koji strše iz proteze i traumatiziraju sluznicu. Budući da neprilagođena baza ili oštećeni elementi kontinuirano ozljeđuju sluznicu, ranice sporo zarastaju ili se ponavljano javljaju. Stoga je na starim protezama potrebno podložiti bazu i sanirati oštećenja retencijskih elemenata, a u slučaju da to nije moguće preporučljivo je izraditi novu protezu.

Općenito, mehaničke ozljede sluznice su bezopasne i lako je identificirati te ukloniti njihove uzroke. Potrebno je razlikovati ranice nastale mehaničkom traumom od znatno opasnijih promjena koje mogu predstavljati početni stadij oralnog karcinoma. One se također mogu manifestirati kao male ranice na površini sluznice, a od mehaničkih se ozljeda razlikuju po tome što ne zacjeljuju, već sporo i ustrajno rastu. Stoga je svakoj ranici koja se pojavi na oralnoj sluznici potrebno što prije ustanoviti uzrok, ukloniti ga i potom pratiti njezino cijeljenje. Ako je ranica uzrokovana mehaničkom traumom, očekuje se cijeljenje u roku od otprilike tjedan dana. Ukoliko ranica ne zacijeli ni dva tjedna nakon uklanjanja uzroka, moguće je da se radi o vrlo ozbiljnoj promjeni koja zahtjeva neodgodiv pregled specijalista oralne medicine. Specijalističkim pregledom i dijagnostičkim testovima utvrdit će se narav promjene i odrediti daljnji tijek liječenja.