Neuralgija trigeminalnog živca

Neuralgija je poremećaj funkcije osjetnog živca koji se očituje kao intenzivna i vrlo neugodna probadajuća bol. Bol nema konkretnog organskog uzroka i uzrokovana je isključivo poremećajem u nastanku i provođenju bolnog impulsa kroz živčane niti. U području usta i lica manifestira se neuralgija trigeminalnog živca, najvećeg osjetnog živca glave. Živac se sastoji od tri grane od kojih svaka prenosi osjet iz približno jedne trećine lica, redom iz gornje, srednje i donje trećine. Neuralgija se najčešće javlja u jednoj grani i bolovi su ograničeni na područje koje je njome pokriveno. Ponekad može biti zahvaćeno i više grana odjednom, a bol je uvijek jednostrana i nikad ne prelazi preko središnje linije lica na drugu stranu. Javlja se kao iznenadna nepodnošljiva bol koja traje vrlo kratko (nekoliko desetaka sekundi) i nakon toga naglo prestaje. Može se ponavljati više puta tijekom dana, a nastaje spontano ili kao odgovor na blagu iritaciju (brijanje, četkanje zubi, govor, žvakanje) u području zahvaćenog živca. Izrazito je jaka i neugodna pa za vrijeme nastupa gotovo potpuno onesposobljava bolesnika u uobičajenom funkcioniranju. Neki autori ovu vrstu bol nazivaju suicidalnom jer postoje izvještaji o samoubojstvima uslijed izrazite nepodnošljivosti boli.
Uzrok trigeminalne neuralgije je nepoznat, a moguće je da se radi o kompresiji živca na nekom mjestu uzduž njegova tijeka. Kod dvije trećine bolesnika neuralgija se uspješno liječi karbamazepinom, a kod ostalih se simptomi olakšavaju ponavljanim aplikacijama blok-anestezija kojima se na neko vrijeme desenzibilizira oboljeli živac i smanjuje njegova provodljivost. U ekstremnim slučajevima može se poduzeti i kirurška terapija, ali se ona zbog svoje invazivnosti i nuspojava (gubitak osjeta u području jedne grane trigeminalnog živca) rijetko primjenjuje.