Okluzija i odnosi među čeljustima u okluziji

Pri zatvorenim ustima zubi jedne čeljusti dolaze u kontakt sa zubima iz suprotne čeljusti dovodeći ih u određeni prostorni odnos. Istovremeni kontakt svih zubi jedne čeljusti sa zubima suprotne čeljusti naziva se okluzija, a u normalnim uvjetima svaki zub gornje čeljusti dodiruje odgovarajući zub donje čeljusti i zub koji se nalazi neposredno iza njega. Primjerice, gornji očnjak dodiruje donji očnjak i prvi pretkutnjak. Za donje zube vrijedi obratno: svaki donji zub dolazi u kontakt s odgovarajućim zubom gornje čeljusti i zubom koji se nalazi neposredno ispred njega. Dakle, svaki zub pri okluziji dolazi u kontakt s dva zuba suprotne čeljusti. Iznimka od ovog pravila su gornji umnjaci koji dolaze u kontakt samo s donjim umnjacima i donji središnji sjekutići koji u okluziji dodiruju samo gornje središnje sjekutiće. Ovakva okluzija i pripadajući odnos čeljusti nazivaju se Angle klasa I, prema autoru koji je uveo ovu klasifikaciju.

Osim ovog idealnog odnosa čeljusti, zubi mogu biti postavljeni tako da je donja čeljust pomaknuta prema naprijed ili natrag od „neutralnog“ položaja. Odnos u kojem je pri okluziji donja čeljust pomaknuta prema natrag u odnosu na gornju naziva se Angle klasa II, a pomak donje čeljusti prema naprijed pripada Angle klasi III. Ova odstupanja u prošlosti su se smatrala anomalijama koje je potrebno ispravljati ortodontskom terapijom, ali u novije vrijeme se na njih gleda kao na normalne varijacije koje ne zahtijevaju terapiju pod uvjetom da nisu praćene nekom drugom anomalijom. Klasa II često prati prognatiju (izbočenost gornje čeljusti u odnosu na donju), a klasa III progeniju (izbočenost donje čeljusti u odnosu na gornju). Međutim, postava zubi koja odgovara ovim klasama može se javiti i bez odstupanja u odnosima između čeljusti. Stoga navedena klasifikacija uglavnom predstavlja varijacije u međusobnim odnosima zubi u okluziji, a ne prave anomalije koje je potrebno ispravljati.

ANOMALIJE U HORIZONTALNOM ODNOSU ČELJUSTI

Idealni horizontalni odnos čeljusti predstavlja Angle klasa I, pri čemu je donja čeljust pomaknuta malo unatrag u odnosu na gornju, a svaki stražnji zub donje čeljusti pomaknut je prema naprijed za jednu širinu pretkutnjaka u odnosu na odgovarajući gornji zub. Ovakav odnos čeljusti osigurava skladan oblik donje trećine lica dajući mu uobičajeni ravan profil.

Promjena međučeljusnih odnosa pri kojoj je gornja čeljust izraženije pomaknuta prema naprijed u odnosu na donju naziva se prognatija. Ova anomalija uzrokovana je neskladom dimenzija gornje i donje čeljusti – donja čeljust je relativno manja u odnosu na gornju zbog čega je položena više straga, dok je gornja čeljust izbačena naprijed. Odnosi zubi najčešće prate pomake čeljusti pa su oni u klasi II, tj. donji zubi su pomaknuti straga u odnosu na normalan položaj. Prognatija uzrokuje promjenu proporcija lica – izbačena gornja čeljust i uvučena donja daju karakterističan konveksan profil donje trećine lica.

portret Rudolpha II Habsburga - povećana i izbačena donja čeljust tipična za progeniju. Progenija je izrazito nasljedna anomalija.

portret Rudolpha II Habsburga – povećana i izbačena donja čeljust tipična za progeniju. Progenija je izrazito nasljedna anomalija.

Obrnuta pojava od prognatije je progenija – anomalija kod koje je donja čeljust relativno veća u odnosu na gornju. Uzrok tome može biti veća donja čeljust pri normalnim dimenzijama gornje, ili je pak donja čeljust normalnih dimenzija, a gornja je smanjena. U oba slučaja rezultat je isti – donja čeljust je izbačena u odnosu na gornju, a donji zubi su pomaknuti prema naprijed, što odgovara klasi III.

obrnuti preklop kod progenije

obrnuti preklop kod progenije

Posebna progenijska anomalija je tzv. prisilni progenijski zagriz kod kojega ne postoji nepodudarnost u veličini čeljusti, već nepravilna postava zubi pri zagrizu vodi donju čeljust u položaj tipičan za progeniju. Kod vrlo izražene progenije može biti prisutan i obrnuti preklop – odnos zubi pri kojemu se donji sjekutići nalaze ispred gornjih (u normalnoj okluziji je obrnuto – gornji sjekutići dolaze ispred donjih). Zbog prevelike donje čeljusti u odnosu na gornju, brada i donja usnica su pomaknuti prema naprijed, a donja trećina lica poprima karakterističan konkavan profil.

 

ANOMALIJE U VERTIKALNOM ODNOSU ČELJUSTI

duboki zagriz - umjesto za normalan iznos od oko 3 mm, gornji zubi u cijelosti prekrivaju donje

duboki zagriz – umjesto za normalan iznos od oko 3 mm, gornji zubi u cijelosti prekrivaju donje

Pri normalnom vertikalnom odnosu čeljusti, gornji sjekutići preklapaju donje u duljini od oko 3 milimetra. Ovisno o postavi prednjih i stražnjih zubi te horizontalnim odnosima gornjeg i donjeg zubnog luka, čeljusti mogu zatvaranjem usta u okluziji doći u vertikalne odnose koji se razlikuju od normalnog. Ako gornji sjekutići prekrivaju donje za iznos veći od 3 milimetra, javlja se anomalija nazvana duboki zagriz. Kod prilično izraženog dubokog zagriza gornji sjekutići mogu u potpunosti prekrivati donje, tako da oni umjesto u kontakt s gornjim sjekutićima dolaze u kontakt s nepcem. Dubina zagriza može biti i smanjena, pri čemu se smanjuje preklop gornjih preko donjih sjekutića. Ako tog preklopa nema, zubi se dodiruju svojim bridovima, a ta se pojava naziva bridni zagriz.

prednji otvoreni zagriz - pri zatvaranju usta stražnji zubi dolaze u kontakt prije prednjih

prednji otvoreni zagriz – pri zatvaranju usta stražnji zubi dolaze u kontakt prije prednjih

stražnji otvoreni zagriz - pri zatvaranju usta prednji zubi dolaze u kontakt prije stražnjih

stražnji otvoreni zagriz – pri zatvaranju usta prednji zubi dolaze u kontakt prije stražnjih

U slučaju da pri zatvaranju usta jedna skupina zubi dođe u kontakt sa zubima iz suprotne čeljusti prije ostalih, nastaje anomalija nazvana otvoren zagriz. Pri zatvorenim ustima između preostalih zubi ostane prazan prostor, a odatle potječe i naziv anomalije. Otvoreni zagriz može biti prednji (pri čemu stražnji zubi dolaze u kontakt prije prednjih pa između prednjih zubi nastaje razmak) ili stražnji (pri čemu prednji zubi dolaze u kontakt, a između stražnjih ostaje razmak).

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.8/5 (18 votes cast)

Okluzija i odnosi među čeljustima u okluziji, 4.8 out of 5 based on 18 ratings

Kategorija : Ortodoncija Pojmovi: , , ,

Vezane Vijesti

Podijeli!