Oštećenja i popravak proteze

Proteze se mogu oštetiti na različite načine:

1. Udarac proteze o tvrdu podlogu čest je uzrok loma baze proteze. Akrilat od kojeg je izrađena baza je krhak materijal koji lako puca ako proteza padne na tvrdu podlogu. Popravak ovakvog oštećenja je donekle moguć, ali je na mjestu popravka baza oslabljena i često ponovno puca. Stoga je u slučaju loma često potrebno izraditi novu protezu.
2. Lom proteze po sredini javlja se ako ona ima pretanku bazu koja nije dovoljno otporna na opterećenja. Proteza tijekom žvakanja pukne po središnjoj liniji na dva dijela. Popravak tako oštećene proteze nije moguć jer je ona očito preslaba da podnese žvačna opterećenja, što znači da je potrebno izraditi novu protezu s debljom bazom.
3. Lom pojedinih elemenata djelomične proteze, najčešće kvačica, može se javiti nakon dugotrajnog korištenja proteze. Kvačice su elastični elementi koji s vremenom gube elastičnost i prestanu prilijegati uz zub. Kvačica koja ne priliježe uz zub gubi svoju funkciju pridržavanja, pa ju je potrebno lagano savinuti i usmjeriti tako da se ponovno prilagodi zubu. Ovo smije raditi isključivo doktor dentalne medicine, a ne pacijent. Ipak, pacijenti se ponekad upuštaju u manipulaciju kvačicama i ostalim elementima po načelu „uradi sam“. Pritom često koriste prevelike sile ili kvačice savijaju više puta u raznim smjerovima što dovodi do njihovog loma. Popravak kvačice je rijetko moguć i izuzetno je težak za izvesti. Kvačice koje su dio metalne baze nije moguće popraviti i one su nakon loma trajno izgubljene.

Podlaganje proteze

Podlaganje je postupak koji je često potrebno provesti nakon određenog perioda nošenja proteze. Kost ispod proteze se trajno resorbira i to na različitim mjestima različitim intenzitetom. Stoga se nakon određenog vremena ležište proteze tako promijeni da proteza više ne priliježe uz njega već na određenim mjestima odstoji. Proteza koja više nije precizno prilagođena ležištu postaje pomična pri govoru ili žvakanju, nije udobna za nošenje, oštećuje sluznicu i još dodatno ubrzava resorpciju kosti. Stoga se provodi postupak podlaganja proteze s ciljem da se njezina baza ponovno prilagodi ležištu kojem se zbog resorpcije promijenio oblik. Uzme se otisak i na temelju njega se u zubotehničkom laboratoriju baza proteze preoblikuje tako da odgovara novom obliku ležišta. Postupak je relativno jednostavan i brz, a znatno olakšava nošenje i korištenje proteze. Podlaganjem se baza proteze prilagođava manjim nepravilnostima ležišta, ali ako je došlo do izraženijih promjena i jače resorpcije, podlaganje nije uspješno i potrebno je izraditi novu protezu.