Postava zubi – idealna i normalna

Iako se percepcija i doživljaj estetike zubi razlikuje od čovjeka do čovjeka, svi se uglavnom slažemo kako bi trebala izgledati „normalna“ postava zubi. U svakodnevnom životu normalnom postavom možemo smatrati svaku koja zadovoljava estetske kriterije, a uz to omogućava i učinkovito žvakanje. Postoje mnogobrojne varijante „normalne“ postave koje se međusobno u određenoj mjeri razlikuju, ali unatoč malim varijacijama sve one ispunjavaju estetske i funkcijske zahtjeve.
S druge strane, idealna postava je opisana nizom kriterija dobivenih na temelju antropometrijskih mjerenja i analiza. Njima se definira kako bi u idealnim uvjetima zubi trebali biti postavljeni. To je zamišljena postava i u pravilu ne postoji među pacijentima, niti se ortodontskom terapijom nastoji postići. Među ljudima se pojavljuju razne varijante normalne postave i sve one u određenoj mjeri odstupaju od idealne, a pritom zadovoljavaju funkcijske i estetske potrebe. Ortodontskom terapijom se zubi pomiču prema zamišljenoj idealnoj postavi, ali je praktički nikada ne dostižu. Rezultat ortodontske terapije je estetska i funkcionalna postava zubi sa svim odstupanjima koja se prirodno javljaju kao odraz individualne različitosti.