Poteškoće u endodontskoj terapiji

Cilj endodontskog liječenja je odstraniti uzročnike upale iz pulpnog prostora, spriječiti upalnu reakciju oko vrška korijena, ukloniti simptome i spasiti zub koji bi inače bio izvađen. Često čujemo pojam „liječiti zub“, odnosno „spašavati zub“. To „spašavanje zuba“ odnosi se upravo na endodontski tretman, s obzirom na to da je alternativa vađenje zuba. Dakle, pravilno izvedeno endodontsko liječenje omogućava očuvanje i održavanje funkcije zuba koji bi inače bio izgubljen. Međutim, tijekom endodontske terapije može se javiti niz poteškoća koje ograničavaju mogućnosti čišćenja, oblikovanja i punjenja korijenskih kanala, čime se povećava vjerojatnost da će se određeno vrijeme nakon endodontske terapije upala u području vrška korijena ponovno pojaviti. Najčešće se radi o anatomskim različitostima i posebnostima sustava korijenskih kanala zbog čega su oni teže pristupačni instrumentima.

Kada je pristup kanalu otežan, cijeli postupak je dugotrajniji i zahtjevniji, a često nije moguće u potpunosti očistiti sve stjenke kanala. Primjerice, kanal može pri vršku korijena biti jako zavinut i stoga nedostupan instrumentima. Instrumenti u takvom kanalu teže savladavaju zavoj, a može se dogoditi i da puknu ili oštete stjenku korijena. U kanalima koji su teže pristupačni čišćenju češće su komplikacije, a terapija je dugotrajnija i složenija. Ponekad nije moguće zadovoljavajuće obraditi kanal cijelom duljinom, pa postoji mogućnost od naknadne pojave periapikalne upale kod endodontski liječenog zuba. U tom se slučaju može ponoviti endodontska terapija (tzv. revizija) te ponovnim čišćenjem i punjenjem korijenskih kanala spriječiti razvoj periapikalne upale. Ako se upala ne povuče ni nakon revizije, u određenim se slučajevima može pokušati operativno odstraniti vršak korijena (apikotomija). Ako pak apikotomija nije moguća ili se procjeni da neće dati rezultate, zub više nije moguće liječiti i potrebno ga je izvaditi.
Revizija endodontskog liječenja
Kod endodontski liječenih zubi može se ponovno pojaviti periapikalna upala i zub može postati osjetljiv na zagriz. To se može dogoditi nakon duljeg vremenskog razdoblja, ponekad nakon više godina. Uzrok ponovnoj upali je prodor zaostalih iritirajućih tvari iz korijenskog kanala do kojeg dolazi nakon što s vremenom popusti brtvljenje ispuna u kanalu. Terapija ovog stanja je tzv. revizija endodontskog liječenja, a sastoji se od ponovnog čišćenja i dezinfekcije

korijenskih kanala te ponovnog punjenja. Nakon odstranjenja iritirajućih tvari iz korijenskih kanala i postavljanja novog ispuna koji zadovoljavajuće brtvi, periapikalna upala se povlači i bolni simptomi nestaju. Revizija ne mora uvijek biti uspješna – u slučaju da kanal nije zadovoljavajuće očišćen i zabrtvljen zbog anatomskih karakteristika (primjerice izražene zavijenosti), iste poteškoće koje su otežale provođenje prvotne endodontske terapije mogu otežati reviziju i uzrokovati ponovni neuspjeh. Stoga se kod zubi kod kojih je endodontska terapija bila iz bilo kojeg razloga otežana može očekivati i teža revizija s više teškoća i komplikacija.
Prognoza endodontski liječenog zuba
Endodontsko liječenje otežavaju brojni faktori, a najčešće se radi o oblicima korijenskog kanala koji su teže dostupni instrumentima i stoga ih nije moguće u potpunosti očistiti i zabrtviti. Postoje različite tehnike kojima se tretiraju zahtjevniji oblici kanala, međutim niti jedna od njih ne može savladati sve probleme uzrokovane mnogobrojnim raznolikim konfiguracijama kanala. Ishod endodontske terapije uvelike ovisi o odabranoj tehnici instrumentacije i o obliku korijenskog kanala. Ravni i široki kanali pristupačniji su instrumentima i moguće ih je temeljitije očistiti i zabrtviti. Dugi, uski i zavijeni kanali su teže dostupni instrumentima zbog čega često nije u potpunosti moguće ukloniti sve iritanse iz korijenskog kanala niti ih prikladno zabrtviti. Stoga je prognoza takvih zubi nesigurnija, što znači da nakon nekog vremena brtvljenje može popustiti, a iritansi ponovno doprijeti do područja parodonta oko vrška korijena i tamo uzrokovati upalu. Prema tome, prognoza endodontski liječenih zubi može se ukratko opisati kao:
1. Dobra – zub ostaje „miran“ tijekom više desetaka godina i ponovna pojava periapikalne upale je izuzetno rijetka;
2. Upitna – periapikalna upala se može, ali ne mora, ponovno pojaviti. Zubi s upitnom prognozom mogu dugo vremena ostati „mirni“, ali treba računati na povećanu vjerojatnost ponovne pojave upale i potrebe za ponovnom endodontskom terapijom;
3. Loša – ponovna pojava periapikalne upale je vrlo vjerojatna, tj. očekuje se da endodontska terapija neće dati zadovoljavajuće rezultate. Takvi zubi mogu se endodontski liječiti, ali je vrlo vjerojatno da ishod liječenja neće biti zadovoljavajući i da će biti potrebno vađenje zuba.