Proteze na implantatima

Posebna vrsta totalne proteze je proteza poduprta zubnim implantatima. Izrađuje se kada bezubi greben zbog izražene resorpcije ne omogućava zadovoljavajuću stabilnost proteze. U svrhu poboljšanja stabilnosti, u greben se ugrađuje četiri do šest zubnih implantata koji će služiti za pridržavanje proteze na ležištu. Implantati su oblika malog vijka koji je fiksiran u kosti, a na vanjskom dijelu imaju element na koji se pričvršćuje proteza. Proteza u svojoj bazi ima matricu koja precizno nalegne na vanjski dio implantata. Podupiranjem proteze implantatima postiže se bolja stabilnost, a uz to se dio žvačnih sila prenosi preko implantata na kost. Time se rasterećuje sluznica i pacijenti mogu razvijati veće žvačne sile, tj. žvakati tvrđu hranu. Najveći nedostatak proteze poduprte implantatima je izrazito visoka cijena ugradnje dovoljnog broja implantata. Zbog toga se ova vrsta proteza rijetko izrađuje. Alternativni nadomjestak može biti most na implantatima. Ugradnjom dovoljnog broja implantata može se na potpuno bezuboj čeljusti izraditi i most, pri čemu implantati zamjenjuju zube nosače. Za polukružni most na implantatima potrebno je ugraditi barem šest implantata u određenom prostornom rasporedu.