Prvi posjet djeteta doktoru dentalne medicine

Roditelji malog djeteta često ne znaju koje je pravo vrijeme za prvi posjet doktoru dentalne medicine. Velik broj roditelja ne razmišlja o odlasku doktoru dentalne medicine tijekom prvih nekoliko godina djetetova života smatrajući da to nije potrebno jer dijete ima mliječne zube koji će ionako ispasti. Ipak bi prvi posjet doktoru dentalne medicine trebalo obaviti prije navršene prve godine djetetova života, neposredno nakon nicanja prvih mliječnih zubi. Prvi posjet u najranijoj dobi je uvelike specifičan: primarna svrha mu nije stomatološko liječenje, već isključivo upoznavanje djeteta sa stomatološkim timom, bez prisutnosti zastrašujućih instrumenata ili bolnih zahvata. Dijete se kroz igru upoznaje sa stomatološkom okolinom i instrumentima koji ne izazivaju strah, primjerice rotirajućom četkicom za poliranje zubi. Na taj se način kod djeteta u najranijoj dobi stvara pozitivan stav prema stomatološkom liječenju i osigurava buduća suradljivost.
Iako je najpogodnije vrijeme za prvi posjet između šestog i dvanaestog mjeseca djetetova života, on se često obavlja znatno kasnije. Roditelji dijete dovode u ordinaciju tek kada mu je potreban stomatološki tretman, što može biti prilično stresno za dijete i uzrokovati strah te slabu suradnju s doktorom dentalne medicine. Stoga se i u ovakvim slučajevima nastoji prvi posjet provesti u igri i upoznavanju jer je stjecanje djetetova povjerenja u doktora znatno važnije nego provođenje stomatološkog zahvata. Dakako da je u hitnim slučajevima nužno provesti odgovarajuće liječenje, ali u svim ostalim slučajevima se tijekom prvog posjeta izbjegava bilo kakav bolan ili potencijalno zastrašujući zahvat.
Nakon upoznavanja i uspostavljanja povjerenja između djeteta i doktora dentalne medicine, u idućim se posjetima započinje liječenje ukoliko je potrebno. Uvijek se kreće od jednostavnijih zahvata kraćeg trajanja, a potom se postupno prelazi na složenije. Kroz prvih nekoliko jednostavnih zahvata učvršćuje se povjerenje i dijete uspostavlja prijateljski odnos i uzajamno povjerenje s doktorom. Nakon što je povjerenje potpuno uspostavljeno, mogu se bez poteškoća provesti i zahvati koji uzrokuju blagu bol, primjerice davanje injekcije za lokalnu anesteziju ili ekstrakcija mliječnog zuba.
U oblikovanju pozitivnih stavova prema doktoru dentalne medicine izrazito važnu ulogu igraju i roditelji. Oni trebaju poduprijeti izgradnju djetetova povjerenja i stvaranje prijateljskog odnosa s doktorom. Posjet stomatologu treba djetetu predstaviti kao uobičajeni dio svakodnevnog života bez nepotrebnog mistificiranja i iznošenja negativnih iskustava. Zastrašivanje djeteta stomatološkim tretmanom nadasve je kontraproduktivno i nepromišljeno od strane roditelja. Nažalost, još uvijek neki roditelji svoje dijete plaše izjavama poput „ne budeš li četkao zube morat ćeš ići zubaru pa će ti ih on brusiti“. Takav pristup zasigurno neće doprinijeti formiranju pozitivnih stavova prema stomatološkom liječenju, a dijete će stvoriti predrasude kojih će se kasnije teško osloboditi.