Stomatološka protetika

Stomatološki protetski nadomjesci su sredstva kojima se nadomješta jedan ili više izgubljenih zubi. Zbog različitosti oblika i veličine svakog zuba te rasporeda zubi u ustima pojedinog pacijenta, svaki se nadomjestak mora izraditi individualno, baš za određenog pacijenta. Dakle, ne postoji univerzalni nadomjestak koji bi odgovarao svim pacijentima. Zbog prilagođavanja nadomjestka individualnoj situaciji u ustima te visoke preciznosti izrade, potrebno je više posjeta doktoru dentalne medicine. Između pojedinih posjeta pacijenta provode se postupci izrade nadomjestka u zubotehničkom laboratoriju, na način da se izmjenjuju faze izrade u ordinaciji i laboratoriju. Nakon svakog posjeta, na fazu rada obavljenu u ordinaciji nastavlja se odgovarajuća faza izrade u laboratoriju. Ovisno o materijalu i tehnici izrade nadomjestka, može biti potreban veći ili manji broj posjeta. U svakom se posjetu provodi određeni „korak“ cjelokupne izrade, a pravilno izvođenje svih koraka je ključno za izradu funkcionalnog i dugotrajnog nadomjeska.

Protetski nadomjesci se dijele na fiksne i mobilne. Fiksni obuhvaćaju krunice i mostove, a mobilni zubne proteze – potpune i djelomične. Bez obzira na vrstu nadomjeska, svrha im je da nadomještanjem izgubljenih zubi:

Omoguće bolje žvakanje hrane – nadomještanjem stražnjih zubi hrana se učinkovitije i brže žvače, moguće je žvakati tvrđu i konzistentniju hranu, a povećanjem broja zubi koji sudjeluju u žvakanju rasterećuju se preostali zubi.

Omoguće pravilan govor – gubitak prednjih zubi uzrokuje poremećaje izgovora određenih glasova, a poteškoće s govorom se mogu ispraviti jedino preciznim postavljanjem umjetnih zuba na mjesto koje su nekada zauzimali prirodni zubi.

Zadovolje estetiku koja je narušena gubitkom zubi – izgubljeni prednji zubi utječu na estetiku osmjeha, što ima negativan utjecaj na komunikaciju i socijalne kontakte. Ako pak nedostaje veći broj stražnjih zubi, dolazi do snižavanja zagriza – čeljusti se međusobno približavaju, zbog čega se skraćuje donja trećina lica pa ono poprima starački izgled.

Spriječe oštećenja preostalih zubi – nakon gubitka većeg broja zubi, preostali zubi se pomiču u slobodne prostore zbog čega dolazi do promjena zagriza. Pomicanjem zubi u nenormalne položaje na njih se žvačne sile prenose u nepovoljnim smjerovima i mogu oštetiti parodont te uzrokovati bol, klimanje i konačno gubitak zuba.

Spriječe promjene u čeljusnom zglobu – kod gubitka zubi mijenja se obrazac žvakanja i dolazi do neravnomjerne raspodijele žvačnih sila, što oštećuje čeljusne zglobove, a ova oštećenja nakon određenog vremena mogu uzrokovati bol i otežano otvaranje usta.

Omoguće održavanje oralne higijene – zubi nosači nadomjeska, kao i okolni zubi, trebaju biti dostupni svakodnevnim mjerama oralne higijene. U slučaju neodržavanja prikladne higijene, nadomjestak može pospješiti nakupljanje plaka i razvoj bolesti uzrokovanih plakom – gingivitisa, parodontitisa i zubnog karijesa.