Terapija upalnih parodontnih bolesti

Cilj svake terapije parodontnih bolesti je uklanjanje bakterija kao glavnih uzročnika upale. Kako su glavno stanište bakterija meke naslage (zubni plak) i površine tvrdih naslaga (zubni kamenac), u terapiji ih se nastoji što temeljitije odstraniti i spriječiti njihov ponovni nastanak. To se postiže kombinacijom profesionalnog čišćenja koje provodi doktor dentalne medicine (ili specijalist parodontolog) i dosljednom svakodnevnom oralnom higijenom koju provodi pacijent kod kuće.

Terapija pojedine parodontne bolesti ovisi o njenom obliku i uznapredovalosti, a načelno možemo razlikovati terapiju gingivitisa od terapije parodontitisa.

TERAPIJA GINGIVITISA

Liječenje gingivitisa svodi se na uklanjanje zubnog plaka i kamenca iznad razine gingive. U prvoj fazi liječenja educira se pacijenta o pravilnom provođenju oralne higijene, a potom on sam primjenom pravilnog četkanja, antiseptičkih tekućina, zubnog konca i interdentalnih četkica uklanja meki dio zubnih naslaga – plak. Nakon samostalnog provođenja oralne higijene veći dio plaka je uklonjen i upala se djelomično smiruje. Potom se provodi profesionalno čišćenje da bi se odstranile tvrde naslage (kamenac) koje nije moguće ukloniti četkanjem. Za profesionalno čišćenje koriste se različiti ručni i strojni instrumenti kojima se razbija tvrda struktura zubnog kamenca i omogućava njegovo temeljito uklanjanje. Najčešće se koriste zvučni i ultrazvučni instrumenti koji svojim vibracijama otkidaju komadiće kamenca. Nakon čišćenja kamenca, sve se zubne plohe očiste i poliraju četkicom uz dodatak blago abrazivne paste. Time se zubne površine zaglađuju, što usporava ponovno nakupljanje plaka i kamenca.

Nakon završenog liječenja, potrebno je nastaviti provoditi mjere oralne higijene koje je preporučio doktor dentalne medicine i redovito dolaziti na preglede. Naime, iako između ljudi postoji različita sklonost pojavi parodontnih bolesti, njihov glavni uzročnik je zubni plak – sprečavanjem njegovog ponovnog nastanka prevenirat ćemo ponovnu pojavu bolesti. Također vrijedi i obratno – rezultati postignuti parodontološkim liječenjem će ubrzo nestati ako pacijent ne provodi zadovoljavajuću oralnu higijenu.

TERAPIJA PARODONTITISA

liječenje parodontitisa - uklanjanje naslaga ultrazvučnim instrumentom

liječenje parodontitisa – uklanjanje naslaga ultrazvučnim instrumentom

U liječenju parodontitisa potrebno je odstraniti meke i tvrde naslage smještene u dubini parodontnog džepa, zbog čega je ono zahtjevnije i dugotrajnije od liječenja gingivitisa. Koriste se slični instrumenti kao i za čišćenje supragingivnih naslaga, samo što se njima prodire ispod razine gingive, sve do dna džepova.

Prva faza identična je onoj pri liječenju gingivitisa. Uostalom, kod svakog parodontitisa prisutan je i gingivitis, pa je prije čišćenja samih džepova potrebno smiriti upalu gingive. Nakon perioda provođenja oralne higijene kod kuće, čiste se supragingivne naslage. Kad se gingivitis smiri, pristupa se čišćenju plaka i kamenca koji se nalazi na površini zubnog korijena ispod razine gingive. Taj zahvat se naziva „struganje i poliranje“ korijena, a može se provesti na dva načina: zatvorenom ili otvorenom tehnikom.

Zatvorena tehnika je jednostavnija i manje traumatska te je primjenjiva kod većine pacijenata, osim kod najtežih slučajeva. Nakon lokalne anestezije instrumentima se kroz otvor parodontnog džepa pristupa cijelom njegovom duljinom, tj. do mjesta dokle je napredovala resorpcija kosti. Strojni instrumenti (zvučni ili ultrazvučni) svojim vibracijama otkidaju naslage i ispiru ih mlazom vode, a ručni instrumenti imaju oštricu kojom se uz pritisak struže po površini korijena da bi se ona oslobodila naslaga i pritom zagladila. Ovaj dio liječenja pacijenti često doživljavaju prilično grubim i neugodnim, jer se instrumenti koriste pod određenim pritiskom na zub (što je nužno za njihovu učinkovitost), a cijeli je zahvat praćen izraženim krvarenjem iz upalno promijenjenog parodonta. Iako izgleda neugodno, zahvat se uvijek provodi pod lokalnom anestezijom i uglavnom je bezbolan. Bol se može eventualno javiti u slučaju vrlo izražene upale ili parodontnog apscesa, jer u takvim uvjetima lokalni anestetik slabije djeluje.

Otvorena tehnika koristi se kod izuzetno dubokih i uskih džepova u slučaju kojih je pristup kroz otvor džepa otežan. Pristup i preglednost se tada postiže malom operacijom gingive – ona se zareže i oblikuje u režanj koji se odvoji od kosti. Na taj način parodontolog dobije pregledno operacijsko i precizniji uvid u oblik i veličinu koštanih džepova. U nastavku se postupa kao i pri zatvorenoj tehnici – strojnim i ručnim instrumentima se površine korijena oslobađaju od plaka i zaglađuju. Po završetku čišćenja, režnjevi gingive se vraćaju na svoje mjesto i učvršćuju šavovima. Rubovi rane zarastaju za tjedan dana, nakon čega se skidaju šavovi.

liječenje parodontitisa - uklanjanje subgingivnih naslaga ručnim instrumentom

liječenje parodontitisa – uklanjanje subgingivnih naslaga ručnim instrumentom

Mehaničko struganje i poliranje korijena zatvorenom ili otvorenom tehnikom osnova su svakog liječenja parodontitisa. Često se ove dvije metode kombiniraju – zube s manjim i pristupačnijim džepovima tretira se zatvorenom tehnikom, a one s dubljim džepovima otvorenom. Kao potpora mehaničkom čišćenju mogu se koristiti antibiotici koji pomažu ukloniti zaostale bakterije. Antibiotici se mogu primijeniti lokalno (izravno u džepove) ili sustavno (uzimanjem tableta).

Budući da je temeljita parodontološka obrada vremenski zahtjevna i naporna za pacijenta, najčešće se u jednom posjetu obrađuje jedan ili eventualno dva kvadranta (zubi su podijeljeni u četiri kvadranta – lijevo gore, desno gore, lijevo dolje, desno dolje). U novije vrijeme pojavio se koncept „full mouth therapy“ koji podrazumijeva terapiju svih zubi u jednom posjetu. Takav pristup zahtjeva izvanredno provođenje oralne higijene u fazi pripreme za zahvat, a pacijenti ga zbog opsežnosti nešto teže podnose. Prednost mu je što nije potrebno više posjeta, a terapija svih zubi odjednom onemogućava ponovno naseljavanje bakterija u očišćene džepove iz džepova koji još nisu bili tretirani (što se može dogoditi kod klasične terapije „po kvadrantima“).

Po završetku liječenja, potrebno je trajno održavanje postignutog stanja. To znači da liječenje parodontitisa ne prestaje izlaskom pacijenta iz ambulante, već se nastavlja praktički tijekom cijelog života. Koliko god liječenje bilo temeljito i kvalitetno, ono samo nikad nije dovoljno za sprječavanje ponovnog nastanka parodontitisa. Samo pravilna oralna higijena i redoviti pregledi (u pravilu svakih 6 mjeseci) mogu osigurati trajno zdravlje izliječenog parodonta. Mjere higijene koje se preporučaju pacijentima liječenim od parodontitisa razlikuju se od onih koje se provode kod zdravih zubi. Razlog tome je što kod parodontološki tretiranih zubi uvijek zaostanu oštećenja parodonta većeg ili manjeg stupnja koja olakšavaju nakupljanje plaka i kamenca, a time i ponovnu pojavu bolesti. Svaki pacijent od svog parodontologa dobiva individualne upute o oralnoj higijeni koja je primjerena njegovoj situaciji. Dobivenih uputa se treba strogo pridržavati jer će se u suprotnom bolest ponovno vratiti, a svi napori uloženi u liječenje bit će uzaludni.

ISHOD LIJEČENJA PARODONTITISA

stanje nakon liječenja parodontitisa - parodont je zdrav, ali oštećenja su ostala i dijelovi korijenova su ogoljeli

stanje nakon liječenja parodontitisa – parodont je zdrav, ali oštećenja su ostala i dijelovi korijenova su ogoljeli

Cilj liječenja parodontitisa je zaustaviti napredovanje bolesti i spriječiti daljnja oštećenja potpornog sustava zuba. Pritom je većinu već nastalih oštećenja vrlo teško i gotovo nemoguće ispraviti. Iako postoje napredne i prilično skupe metode koje potiču regeneraciju uništenih parodontnih tkiva, one pokazuju ograničene rezultate i uglavnom su neisplative. Stoga zubi zahvaćeni parodontitisom i liječeni „klasičnom“ metodom struganja i poliranja korijena nikad neće uspostaviti toliko čvrst potporni sustav kao što ga imaju zdravi zubi. Dakle, liječenjem se samo zaustavlja daljnje propadanje parodonta, a već nastala oštećenja uglavnom su nepovratna. Stoga od parodontološke terapije ne treba imati nerealna očekivanja, posebice kada se radi o jako uznapredovalim oblicima parodontitisa – rasklimani zubi se nikakvom terapijom ne mogu ponovno učiniti čvrstima poput zdravih. Međutim, prikladnom terapijom i dosljednim održavanjem oralne higijene oni se mogu spasiti i zadržati u funkciji još dugi niz godina.

PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA PARODONTITIS

Na razvoj parodontitisa utječu brojni čimbenici koji su vezani uz organizam (nasljeđe, sistemne bolesti, sastav sline, individualna različitost intenziteta upalnog odgovora) i okoliš (oralna higijena, broj i vrste bakterija u zubnom plaku, protetski nadomjesci, pušenje). Pritom pušenje zauzima posebno mjesto među svim ostalim faktorima rizika jer izrazito utječe na cijeli niz mehanizama odgovornih za uništenje parodontnih tkiva. Neki od njih su:

  1. Promjena omjera bakterijskih vrsta u plaku u korist bakterija koje su jače patogene
  2. Slabljenje imunosnih stanica odgovornih za obranu od patogenih bakterija iz plaka
  3. Slabljenje imunosnih svojstava sline – manja proizvodnja antitijela i drugih spojeva iz sline koji imaju zaštitnu ulogu
  4. Promjena metabolizma koštanog tkiva, pri čemu kost postaje osjetljivija na resorpciju potaknutu upalom
  5. Oštećenje stanica parodonta zbog čega su one podložnije oštećenjima uzrokovanima bakterijama i upalnom reakcijom
  6. Usporavanje cijeljenja oštećenih tkiva

Sveukupno gledajući, pušenje mijenja cjelokupnu obrambenu reakciju organizma tako da ona postaje manje učinkovita u borbi protiv mikroorganizama, a istovremeno uzrokuje jača oštećenja vlastitih tkiva. Uz činjenicu da izrazito nepovoljno utječe na sve aspekte razvoja parodontitisa i ubrzava njegov tijek, pušenje je posebno po tome što je upravo ono faktor rizika na koji je najlakše utjecati. Stoga je razumljivo da se u prevenciji i liječenju parodontnih bolesti posebno preporuča prestanak pušenja. Odvikavanje od pušenja, uz sve ostale koristi za opće zdravlje, usporava napredovanje parodontne bolesti, omogućava bolje i trajnije rezultate liječenja te smanjuje rizik od ponovnog pojavljivanja bolesti.

PARODONTITIS I OPĆE BOLESTI

Upalna reakcija u parodontu, osim lokalnog djelovanja, može imati i učinak na udaljene organe u organizmu. Ovaj učinak je još nedovoljno istražen, ali postoje dokazi da parodontitis negativno utječe na:

  • Kardiovaskularni sustav – biokemijski spojevi koji nastaju prilikom upale i sudjeluju u njezinoj regulaciji odlaze u krvotok i povećavaju sklonost aterosklerozi i povezanim bolestima (angina pectoris, infarkt srca, moždani udar)
  • Šećernu bolest – upalni posrednici slični onima koji uzrokuju bolesti kardiovaskularnog sustava mogu dovesti do slabijeg odgovora na inzulin, promjenu tipičnu za diabetes mellitus tipa II
  • Plućne infekcije – bakterije iz obilnog zubnog plaka mogu biti aspirirane u donje dišne putove i tamo uzrokovati infekciju, posebice kod starijih i teže bolesnih pacijenata koji su ovisni o tuđoj pomoći i njezi
  • Probleme u trudnoći – skupina spojeva koji nastaju pri upali mogu uzrokovati prijevremeni porod i manju porođajnu težinu. Jedan od tih spojeva ima sličnu građu i djelovanje kao i aktivna tvar tableta za umjetno izazivanje pobačaja.

Zbog navedenih „udaljenih“ učinaka, parodontitis ne smijemo promatrati kao bolest koja zahvaća samo potporni sustav zuba, već kao promjenu zdravlja cjelokupnog organizma koja može imati raznovrsne i dalekosežne posljedice.

GINGIVNA RECESIJA

Gingivna recesija nije bolest, već poremećaj oblika i tijeka gingive. Normalna i zdrava gingiva pričvršćena je uz zub u razini njegovog vrata. Kod recesije se rub gingive povlači od vrata zuba i veže uz korijen na određenoj udaljenosti od vrata. Pritom dio korijena ostaje nepokriven, što narušava estetiku, a može uzrokovati i preosjetljivost na hladne, tople i slatke podražaje.

jako izražena gingivna recesija na gornjem očnjaku

jako izražena gingivna recesija na gornjem očnjaku

Kao uzroci povlačenja gingive navode se morfološke osobitosti kosti oko korijena zuba te određene karakteristike gingive koje je čine sklonom recesiji. Važnu ulogu u razvoju recesija ima i pregruba, traumatska oralna higijena – učestalo i grubo „ribanje“ zubi tvrdom četkicom. Često traumatiziranje ruba gingive nepravilnom oralnom higijenom može dovesti do njezinog povlačenja, posebice ako su prisutne i navedene osobitosti kosti i mekih tkiva. Recesija se najčešće javlja na vanjskim plohama zubnog korijena jer je tu trauma od četkanja najizraženija. Nastavkom grubog četkanja recesija može napredovati i ostavljati sve veću ogoljelu površinu korijena. Izložena površina korijena pokrivena je samo tankim slojem cementa ispod kojeg se nalazi dentin, a ova tkiva su slabo otporna na abrazive iz zubne paste. Stoga se na korijenu često javljaju žljebasti defekti uzrokovani  zajedničkim djelovanjem abrazivnih čestica zubne paste i grubog četkanja.

Za gingivnu recesiju je karakteristično da je gingiva, iako povučena, potpuno zdrava. U pravilu, gingiva zahvaćena recesijom ne pokazuje znakove upale, što je i razumljivo s obzirom da prekomjerna oralna higijena (koja je i dovela do recesije) ne dopušta nakupljanje plaka. Stoga se ne razvija gingivitis ni parodontitis, pa zubi s recesijom zadržavaju normalnu parodontnu potporu. Iako im dio parodonta očigledno nedostaje (na mjestu gdje je povučena gingiva), preostali parodont je zdrav i uspješno učvršćuje zub u alveoli.

Iako gingiva zahvaćena recesijom ima sklonost daljnjem povlačenju, ono se najčešće može jednostavno zaustaviti – prestankom traumatske oralne higijene. Promjenom načina četkanja zubi povlačenje će se zaustaviti, ali se gingiva neće vratiti na svoju prvobitnu razinu (uz zubni vrat). Ako je povlačenje malo i ne uzrokuje estetske smetnje ili preosjetljivost, terapija nije potrebna. U slučaju da ove smetnje postoje, može se malim kirurškim zahvatom gingiva pomaknuti prema kruni zuba i time prekriti recesiju. Iako je takvo prekrivanje kratkoročno uspješno, moguće je kasnije ponovno povlačenje gingive i nastanak recesije.

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 4.4/5 (7 votes cast)

Terapija upalnih parodontnih bolesti, 4.4 out of 5 based on 7 ratings

Kategorija : Parodontologija Pojmovi: , ,

Vezane Vijesti

Podijeli!