Zubar ili stomatolog ili doktor dentalne medicine, tko je tko?

U svakodnevnom govoru često koristimo pojam zubar, a na natpisima pojedinih ordinacija susrećemo se s titulama stomatolog, doktor stomatologije i doktor dentalne medicine. Koja je razlika između ovih naslova i postoji li ona uopće?

Ukratko, razlike nema. Svi ovi naslovi odnose se na liječnika koji se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti zubi. Čemu onda zbrka oko naziva? Očito je da su zubar i stomatolog sinonimi, pritom termin zubar pripada govornom jeziku, dok stomatolog zvuči više službeno i formalno. Naslov doktor dentalne medicine uveden je krajem 2009. godine zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Taj naslov zamjenjuje dosadašnju titulu doktora stomatologije. Dakle, od kraja 2009. godine svi doktori stomatologije nazivaju se doktorima dentalne medicine. Sukladno tome, trebali bi biti promijenjeni i natpisi na ordinacijama, što do danas u velikom broju ordinacija nije učinjeno. Stoga su na natpisima pojedinih ordinacija prisutna oba naziva što često zbunjuje pacijente. Ovo bi se s vremenom trebalo promijeniti, tako da će uskoro na svim ordinacijama biti naveden naslov doktor dentalne medicine.

Zaključno, doktor dentalne medicine je novi naziv koji bi se trebao koristiti umjesto dosadašnjeg naziva doktor stomatologije. Vjerojatno će se naziv doktor stomatologije još neko vrijeme zadržati u svakodnevnom govoru, kao što će se i dalje kolokvijalno koristiti termin zubar, međutim svi navedeni naslovi su sinonimi i odnose se na istu profesiju.